Cele
 Każdy z Klubów Lions ma pełną autonomię w wyznaczaniu celów działania. Wspieramy osoby, organizacje i instytucje lokalne. Wysiłki poszczególnych Klubów bywają często łączone we wspólnych programach regionalnych, krajowych i w akcjach ogólnoświatowych.

Łączą nas wspólne cele:

  • szerzenie postaw prospołecznych i uczciwości zawodowej
  • wzmacnianie lokalnych więzi społecznych
  • profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie osób starszych i dzieci
  • pomoc w wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych i wykluczonych
  • pomoc w wychowaniu, edukacji i wychodzeniu z patologii społecznych
  • wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży w starcie w dorosłe życie
  • pomoc poszkodowanym w wyniku kataklizmów i katastrof


 

 
 
WE SERVE - Służymy innym od 1917 roku
 
ZMIENIAJ Z NAMI ŚWIAT NA LEPSZY
 
powrót
Początek strony