Zaproszenia
 

Najprostszym sposobem wspierania inicjatyw Klubów Lions jest korzystanie z ich oferty programowej, poprzez branie udziału w akcjach i wydarzeniach publicznych organizowanych przez Kluby.

Co roku polskie Kluby organizują blisko 250 wydarzeń w dziedzinie kultury, edukacji, rozrywki i sportu, z których całkowity dochód przeznaczany jest na konkretne, określone cele, precyzowane w odniesieniu do każdego z wydarzeń.

Zaproszenia na najbliższe imprezy:

  • 2017.10.29_Gdansk
  • 2017.10.29_Katowice
  • 2017.11.12_Gdansk
  • 2017.11.19_Poznan
  • 2017.11.25_Szczecin1
  • 2017.11.25_Szczecin2
  • 2018.03_Hiszpania
  • 2018.04_Chorwacja1
  • 2018.04_Chorwacja2

 

Każda pozyskana od darczyńców i sponsorów złotówka trafia do naszych beneficjentów.
Nasze koszty administracyjne pokrywamy w całości z funduszy pochodzących ze składek członkowskich.

 
 
 
WE SERVE - Służymy innym od 1917 roku
 
ZMIENIAJ Z NAMI ŚWIAT NA LEPSZY
 
powrót
Początek strony