Wzrok naszych dzieci w Warszawie - 15.03.2020 r.

Warszawskie żłobki kibicują akcji „Wzrok naszych dzieci”.
Strefa Warszawska już drugi rok uczestniczy w naszej lioneskiej ogólnopolskiej akcji „Wzrok naszych dzieci”. Ten wspaniały projekt daje szansę dzieciom naszej warszawskiej społeczności na szybkie i odpowiednio wczesne wykrycie wad wzroku, a dodatkowo, dzięki temu iż jest to wspólny projekt, mocno scala i jednoczy nasze warszawskie kluby. Razem „ramię w ramię” pracujemy nad rozpropagowaniem tego tematu, ale też razem współpracujemy w trakcie badań na terenie Warszawy i okolic.
Ustalono, ze względu na jakość działania i sprawność sprzętu, że aparaturę (aparat Welch Allyn, komputer i drukarka) będzie obsługiwała jedna osoba. Jest to decyzja dobra, bowiem odpowiedzialność spoczywa na jednej osobie. Tą osobą jestem ja, a moim obowiązkiem jest prawidłowe obchodzenie się ze sprzętem, pakowanie i rozpakowanie, przechowanie sprzętu oraz dostarczenie na umówione miejsce i wykonanie badania. Inne kluby realizują zadania pozyskiwania nowych miejsc...

Początek strony