MIROSŁAW JARCZYŃSKI - LC Szczecin Rainbow Bridge

Dnia  10 kwietnia 2022 roku odszedł od nas
Mirosław Jarczyński
członek Lions Club Szczecin Rainbow Bridge.
Dobry człowiek, doskonały lekarz, oddany kolega.
Przed cztery lata sprawował sumiennie funkcję sekretarza klubu.
Zawsze obecny, uczynny, chętny do pomocy.
Będzie nam go bardzo brakowało.

Prezydent LC Szczecin Rainbow Bridge
Alicja Potiechin

Początek strony